Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 12.12.2014 r.


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. 2013, poz. 267)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 12.12.2014r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia             27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego , Zarządu Dróg Wojewódzkich o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
Budowa linii kablowej nN-0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN-0,4 kV, posadowienie słupa w linii napowietrznej nN w obrębie Wilkowiczki, działki nr 6/9, 44, 144, 7/3, 7/2, 7/1, 52/1 gm. Choceń”
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Hanna Gołebiewska (12 grudnia 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (12 grudnia 2014, 12:57:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509