OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 21.11.2014r. - NR B.6733.4.2014


w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. 2012r., poz. 647 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia               14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2013r., poz. 267            z późn. zm). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.4.2014r z dnia 21.11.2014r.  dla inwestycji polegającej na:  
 
,,Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia SN -15 kV, wymianie istniejącego stanowiska linii napowietrznej SN -15kV w obrębie Siewiersk gm. Choceń , dz. nr 60 i 55 oraz w obrębie Sieroszewo, gmina Boniewo, dz. nr 81 i 55.”
 
         W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia
obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (21 listopada 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (24 listopada 2014, 10:39:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 616