Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 14.10.2014 r.


B.6733.5.2014
 
OBWIESZCZENIE  
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. 2013, poz. 267)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 14.10.2014r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia        27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
Nadbudowę o jedną kondygnację i przebudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej na potrzeby domu pomocy społecznej oraz dwukondygnacyjną podpiwniczoną rozbudowę, budowę nowego budynku gospodarczego i przebudowę istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowę nowego budynku gospodarczego, przebudowę istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowa zbiornika retencyjnego, budowa zbiornika wody z niezbędną infrastrukturą oraz dodatkowy zjazd w m. Lutobórz, działka nr 90/10    gm. Choceń”
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (14 października 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (14 października 2014, 10:33:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 548