Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 13.10.2014 r.


Wójt Gminy Choceń
 
 
B.6733.4.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz.U. 2013, poz. 267)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 13.10.2014r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia        27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego oraz Zarządu Dróg Gminnych przy Urzędzie Gminy Boniewo o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
   
1. Budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, wymianie ist. stanowiska linii napowietrznej SN-15kV             w obrębie Siewiersk, gm. Choceń, dz. Nr 60 i 55 oraz w obrębie Sieroszewo, gm. Boniewo,      dz. Nr 81 i 55.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (13 października 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (13 października 2014, 13:46:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 564