Obwieszczenie Wójta Gminy Choceń z dnia 19.09.2014


Na podstawie art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt 1-9  ustawy z dnia 27 marca 2003r .                   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2012r., poz. 647 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)
 
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku znak:         TEK 7323/BTR/0694/2014 z dnia 08.09.2014r.:
-Starostę Włocławskiego znak : GGN.6123.402.2014 z dnia 09.09.2014r.
-Powiatowy Zarząd Dróg znak: PZD.TO.456.99.2014 z dnia 04.09.2014r.
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na”  Nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję domu pomocy społecznej, wewnętrzny układ drogowy, przebudowa istniejącego budynku w.c. na budynek gospodarczy, budowa nowego budynku gospodarczego, zbiornik retencyjny wody opadowej, niezbędna infrastruktura i dodatkowy zjazd publiczny w Lutoborzu, działka nr 90/10” gmina Choceń.    Stosownie do art. 10 § 1 Kpa w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wyznacza się stronom 7- dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów            i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń, pokój nr 1                w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Po upływie określonego terminu            w sprawie wydane zostanie rozstrzygnięcie.
Jednocześnie informuję, że możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem stron i nie jest obowiązkowe
 
Z treścią postanowień strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pokój nr 1 w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Choceń, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Choceń i na tablicy     w sołectwie Lutobórz.
Zgodnie  z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Choceń
 
 Roman Nowakowski

Wytworzył: Mariusz Bilęda (19 września 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 września 2014, 14:51:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 517

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij