OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CHOCEŃ z dnia 14.07.2014r.


w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji negatywnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia               14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U z 2000r Nr 80 poz. 1071    z późn. zm). Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja negatywna o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego Nr B.6733.1.2014r z dnia 14.07.2014r.  dla inwestycji polegającej na:  
         „ Budowa wieży stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 55 m na działce nr 90 w miejscowości Nakonowo Stare gm. Choceń „                                                           W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
                                                                                                 Wójt Gminy Choceń
                                                                                                 Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (16 lipca 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (16 lipca 2014, 09:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 603