Ogłoszenie Wójta Gminy Choceń z dnia 06.06.2014


Choceń, dnia 06.06.2014r.
 
Wójt Gminy Choceń
   
B.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 oraz art.51 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zam.)
 
zawiadamiam
 
że w dniu 06.06.2014r Wójt Gminy Choceń w myśl art. 53 ust. 4 pkt 6 oraz art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpił do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku , Starosty Włocławskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
 
„ Budowa wieży stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości 55 m na działce nr 90 położonej w Nakonowie Starym gm. Choceń”.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                  Wójt Gminy Choceń

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (6 czerwca 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (6 czerwca 2014, 10:53:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 690