Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 30.04.2014 r.


INFORMACJA
 
o zaopiniowaniu prognozy oddziaływania na środowisko
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów na terenie gminy Choceń
 
Wójt Gminy Choceń informuje, że
 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla :
Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, ChoceńProjektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Choceń w miejscowościach: Niemojewo, Bodzanowo
 
 uzyskała następujące opinie:
 
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy- postanowienie nr NNZ.9022.3.24.2014 z dnia 27.02.2014r.
 
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy-
Postanowienie Nr WOO.410.22.2014.Kj z dnia 19.02.2014r.
 
Dokumenty dostępne są w Urzędzie Gminy Choceń, pokój nr 1 w godz. 7.30-15.00 od poniedziałku do piątku.
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Choceń
                                                                                                Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (30 kwietnia 2014)
Opublikował: Hania Gołębiewska (30 kwietnia 2014, 13:29:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723