Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego


 
 
WÓJTA  GMINY  CHOCEŃ
 
z dnia 04.09.2012r
 
 
 
w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego
i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Wójt Gminy Choceń zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne oraz została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr B.6733.3.2012 dnia 04.09.2012r.  dla inwestycji polegającej na: 
                                                                                                                                                      „ Budowa linii kablowej Sn- 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, wymiana słupa w linii napowietrznej Sn- 15 kV  w miejscowości Wilkowiczki na działkach nr 153/3, 153/6 i w miejscowości Wilkowice na działkach nr 281, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 4, 29/4 „ gm. Choceń
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia można zapoznać się z wydana decyzją w Urzędzie Gminy Choceń ul. Sikorskiego 4, pokój   nr 1 w godzinach pracy Urzędu.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (10 września 2012)
Opublikował: Hania Gołębiewska (12 września 2012, 08:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516