Opracowanie ekofizjograficzne dla fragmentu Gminy Choceń

Choceń, dnia 13.08.2012r.
 
 
B.6722.1.2012
 
ZAWIADOMIENIE
 
 
 
 
 
            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ) Wójt Gminy Choceń informuje ,że sporządzone zostały następujące opracowania ekofizjograficzne:
 
1. Opracowanie ekofizjograficzne opracowane na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment gminy Choceń we wsi Choceń.
 
 
W/w opracowania udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy Choceń- adres:                    87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 4, budynek Urzędu Gminy w Choceniu pokój nr 1                 w godzinach pracy Urzędu tj: 7.00-15.00.
 
 
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

1. Opracowanie ekofizjograficzne

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (13 sierpnia 2012)
Opublikował: Hania Gołębiewska (13 sierpnia 2012, 13:55:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1372