Zawiadomienie - opracowanie ekofizjograficzne


Choceń, dnia 17.02.2012r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r.                       o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ) Wójt Gminy Choceń informuje ,że sporządzone zostały następujące opracowania ekofizjograficzne:
 
1. Opracowanie ekofizjograficzne opracowane na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment gminy Choceń we wsi Choceń.
 
2. Opracowanie ekofizjograficzne opracowane na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości : Borzymowice, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń, Lutobórz, Ząbin przeznaczonych pod  elektrownie wiatrowe wraz ze strefą oddziaływania.
 
W/w opracowania udostępnia się do wglądu w Urzędzie Gminy Choceń- adres:                    87-850 Choceń, ul. Sikorskiego 4, budynek Urzędu Gminy w Choceniu pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu tj: 7.00-15.00.
 
 
                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                               Roman Nowakowski
 
 
 
 
Umieszczono:
- Bip www.bip.chocen.pl
- tablica ogłoszeń: Urzędu Gminy w Choceniu

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (17 lutego 2012)
Opublikował: Hania Gołębiewska (17 lutego 2012, 08:38:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1414