Informacja Wójta Gminy Choceń z dnia 06 maja 2019 r. w sprawie sporządzenia spisu wyborców


           Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)
Wójt Gminy Choceń
      informuje, że spis wyborców sporządzony na potrzeby przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r r. jest udostępniony do wglądu od dnia 06 maja 2019r r. do dnia 20 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu pok. Nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

             Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.

  
Wójt Gminy
Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Anna Nitecka (7 maja 2019)
Opublikował: Szymon Bełkowski (7 maja 2019, 10:59:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239