Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Choceń z dnia 23 sierpnia 2018r


Zarządzenie Nr 379/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 23 sierpnia 2018r
 
w sprawie        wyznaczenia na obszarze gminy Choceń miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych.
 
                          Na podstawie art.114  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018r,poz.754, poz.1000  oraz poz.1349)
zarządza się, co następuje:
§ 1
Wyznacza się na obszarze gminy Choceń miejsca przeznaczone na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:
1.       Słup ogłoszeniowy w Choceniu
2.       Słup ogłoszeniowy w Śmiłowicach
3.       Słup ogłoszeniowy w Czerniewicach
4.       Tablice ogłoszeń znajdujące się we wszystkich sołectwach gminy Choceń.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (200kB) pdf
Informacja_o_uprawnieniach_osob_niepelnosprawnych (327kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Nitecka (8 kwietnia 2019)
Opublikował: Szymon Bełkowski (8 kwietnia 2019, 09:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246