Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa
 
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
Gmina Choceń
Ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
Tel. 54 2846617/93
NIP: 888 295 96 01
 
II. Przedmiot zamówienia
 
           Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach Programu I Priorytet IIIB ‘ Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych          z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
           Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa o następujących parametrach:
 
Zestaw uniwersalnych podpór, klinów do stabilizacji pojazdów- kpl 2Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny- szt. 1Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadku 1,6 m/ 1,6 m- szt. 4Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera- kpl 1Butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l- szt.1
 
Termin realizacji zamówienia: 31.08.2018r
   
IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówieniaWykona przedmiot zamówienia w terminieRozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunkuPrzyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą
 
V.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
a)      Posiadać datę sporządzenia
b)      Zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP
c)      Być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim
d)     Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
  
VI.             MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem: poczty za pośrednictwem : poczty, kuriera pod adres : Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, pokój nr 2 lub na e-mail :gmina.chocen@chocen.pl do dnia 10.08.2018r.
Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.bip.chocen.pl
   
VII.          OCENA OFERTY
 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100 %
 
VIII.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.chocen.pl
IX.                   Dodatkowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń pod numerem 54 284 66 17 oraz adresem email: mariusz.bileda@chocen.pl
 
 
 
 
 
                                                                                                     Wójt Gminy Choceń
 
                                                                                                     Roman Nowakowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Bilęda (23 lipca 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (23 lipca 2018, 12:36:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247