Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ZP.271.1.2021.ZO - Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka z dnia 22.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe ogłoszone w ramach projektu: Godzimy życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu.Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Regionalnego [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wyposażenie Żłobka w Choceniu

                                         &nbs [...]

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy

Gmina Choceń zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, pakietu biurowego oraz szafki do przechowywania i przewozu sprzętu w ramach projektu pn. Jakie to proste, ale w sieci!Projekt jest [...]

Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa     I. ZAMAWIAJĄCY:   Gmina [...]

Zapytanie ofertowe: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń”. Dodatkowe informacje dot. [...]

Zapytanie ofertowe: Dostawa 10 urn wyborczych dla gminy Choceń

Zapytanie ofertowe Urząd Gminy w Choceń zaprasza do złożenia ofert na „Dostawę 10 urn wyborczych dla gminy Choceń”. Łączna szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń w roku 2016”

ZP.271.2.2016.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń w roku 2016”  Wójt Gminy Choceń Zaprasza do składania ofert [...]

metryczka