2014

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
2019

2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz WPF za 2014 r.

1. 4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Choceń sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. - [...]

metryczka