Wybory samorządowe

Wybory samorządowe

Uchwała 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

z dnia 20 października 2014r w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta.   Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)   Gminna [...]

Uchwała Nr 5/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

z dnia 20 października 2014r w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych   Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm. Dz. [...]

Uchwała Nr 4/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu

z dnia 20 października 2014 r.   w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.   Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 [...]

Komunikat

Komunikat   Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu z dnia 17 października 2014r    o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 [...]

Informacja Wójta z dnia 17 października 2014

Wójt Gminy Choceń Informuje, iż losowanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się dnia 20 października 2014 r. r o godz.9.00 w pok.nr 3 w Urzędzie Gminy w Choceniu.   [...]

Informacja Wójta Gminy Choceń

Wójt Gminy Choceń Informuje, że kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych można zgłaszać do dnia 17 października 2014 r. r do godz.15.00 w pok.nr 3 w Urzędzie Gminy w Choceniu. Zgłoszeń kandydatów mogą [...]

metryczka