2013

2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
2019

2013

Wykonanie budżetu za II kw. 2013 r.

1. 5. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.- [...]

metryczka