2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Mienie komunalne Gminy Choceń 2009


INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Choceń

Część opisowa do zestawienia tabel szacunkowych mienia komunalnego.
Stan na dzień 31 grudnia 2009 roku.


Mienie komunalne gminy Choceń to nieruchomości zabudowane, niezabudowane oraz środki trwałe. Wszystkie nieruchomości będące własnością Gminy mają uregulowany stan prawny. Nieuregulowany stan prawny posiada część dróg gminnych
Powierzchnia gruntów wynosi ogółem 54,5999 ha. Duża część tej powierzchni zajmują drogi i ulice. Jest to powierzchnia ponad 17,5394 ha. Na stanie mienia komunalnego znajdują się tereny, które są w trakcie przekształcania na działki budowlane lub będą w przyszłości przeznaczone pod działki budowlane. Posiadamy też grunty pod szkołami i tereny sportowe o pow. 7,5328 ha.
Planuje się, iż ze sprzedaży działek budowlanych czy też innych nieruchomości oraz lokali tutejszy Urząd uzyska dochód w wysokości 1.000.000 zł.
Na stanie posiadamy również lokale użytkowe ( gabinety lekarskie) w budynkach Ośrodka Zdrowia, które wydzierżawiamy lekarzom. Wydzierżawiamy również w budynkach przedszkoli zbędne pomieszczenia na potrzeby Poczty Polskiej oraz Telekomunikacji. Planowane dochody z dzierżaw i najmu szacuje się na kwotę 24.500 zł. Z użytkowania wieczystego planowane dochody w 2010 r. szacuje się na kwotę 2.100,00 zł
Zestawienie środków trwałych mienia komunalnego zawierają załączone tabele.

1. Zestawienie mienia komunalnego Gminy Choceń - grunty (92kB) excel

2. Zestawienie mienia komunalnego Gminy Choceń - środki trwałe (45kB) excel

metryczka


Wytworzył: Hanna Gołebiewska (31 grudnia 2009)
Opublikował: Hania Gołębiewska (1 października 2010, 13:46:03)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (23 stycznia 2012, 11:57:41)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3332