Wybory Samorządowe

Wybory Samorządowe

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku

I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 7 października 2010 r. Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku

DWŁ - 7202 – 1 / 10 POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania miejskich i gminnych komisji wyborczych Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i art. [...]

metryczka