2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Mienie Komunalne Gminy Choceń

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy Choceń
 
Część opisowa do zestawienia tabel szacunkowych mienia komunalnego.
Stan na dzień 31 października 2007 roku.
 
 
Mienie komunalne gminy Choceń to nieruchomości zabudowane, niezabudowane oraz środki trwałe. Wszystkie nieruchomości będące własnością Gminy mają uregulowany stan prawny.
Powierzchnia gruntów wynosi ogółem 47,3017 ha. Duża część tej powierzchni zajmują drogi i ulice. Jest to powierzchnia ponad 17,1991 ha. Na stanie mienia komunalnego tereny, które są w trakcie przekształcania na działki budowlane lub będą w przyszłości przeznaczone pod działki budowlane. Posiadamy też grunty pod szkołami i tereny sportowe o pow. 8,7606 ha.
Planuje się, że ze sprzedaży działek budowlanych czy też innych nieruchomości oraz lokali tutejszy Urząd uzyska dochód w wysokości 120.000 zł.
Na stanie posiadamy również lokale użytkowe ( gabinety lekarskie) w budynkach Ośrodka Zdrowia, które wydzierżawiamy lekarzom. Wydzierżawiamy również w budynkach przedszkoli zbędne pomieszczenia na potrzeby Poczty Polskiej oraz Telekomunikacji. Planowane dochody z dzierżaw szacuje się na kwotę 24.500 zł. Z użytkowania wieczystego planowane dochody w 2008 r. szacuje się na kwotę 2.100,00 zł
Zestawienie środków trwałych mienia komunalnego zawierają załączone tabele.
W 2008 roku planowane wydatki to:
- wykup gruntów 150.000,00 zł
- wyceny i podziały 20.000,00 zł
 
Zestawienie mienia komunalnego Gminy Choceń - środki trwałe (106kB) excel
Zestawienie mienia komunalnego Gminy Choceń - grunty (212kB) excel

metryczka


Wytworzył: Hanna Gołębiewska (31 grudnia 2007)
Opublikował: Hania Gołębiewska (29 maja 2009, 11:52:21)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (29 maja 2009, 12:07:07)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3388