2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Majątek Gminy Choceń

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM  GMINY CHOCEŃ
     na dzień 31.12.2006 r

Gmina Choceń posiada grunty o łącznej powierzchni 330.14.04 ha w tym:

grunty rolne o pow.74.00 ha
łąki o powierzchni 45,00 ha
lasy i grunty zadrzewione  zajmują powierzchnię 43,0 ha
grunty stanowiące drogi /polne i asfaltowe/ o powierzchni 123 ha
tereny zabudowane i zurbanizowane  zajmują powierzchnię 26,00 ha
gminne wysypisko 3,7 ha
inne tereny / nieużytki, stawy, rowy itp. zajmują powierzchnię 19.14.04ha
w tym:
wysypisko śmieci zajmuje powierzchnię 3,7 ha
gmina posiada grunty nad jeziorem o pow. 4.82.98 ha z prawem  wieczystego użytkowania. Mienie komunalne gminy Choceń to nieruchomości zabudowane, niezabudowane oraz środki trwale. Wszystkie nieruchomości będące własność gminy mają uregulowany stan prawny.
Powierzchnia gruntów wynosi ogółem 52 ha. Duża część tej powierzchni zajmują drogi i ulice. Jest to powierzchnia ponad 16 ha. Na stanie mienia komunalnego posiadamy ok.60 działek budowlanych oraz tereny, które mogą być w przyszłości przeznaczone pod działki budowlane. Posiadamy też grunty pod szkołami, boiska i działki będące w użytkowaniu nauczycieli o pow. 8 ha.
Planuje się, że ze sprzedaży działek budowlanych czy też innych nieruchomości rolnych oraz lokali tutejszy Urząd uzyska dochód w wysokości 25.000,00 zł.
Na stanie posiadamy również lokale użytkowe ( gabinety lekarskie) w budynkach Ośrodka Zdrowia, które wydzierżawiamy lekarzom. Wydzierżawiamy również w budynkach przedszkoli zbędne pomieszczenia na potrzeby Poczty Polskiej oraz Telekomunikacji. Planowane dochody z dzierżaw szacuje się na kwotę 10.000,00 zł. Z użytkowania wieczystego planowane dochody w 2006 r. szacuje się na kwotę 1.525,00 zł
Zestawienie środków trwałych mienia komunalnego zawiera budynki mieszkalne, w których najemcy nie wykupili jeszcze zajmowanych mieszkań oraz budynki niemieszkalnej. Budynki szkolne, gospodarcze, sanitariaty, hydrofornie itp. Na stanie mienia posiadamy również wybudowane chodniki i drogi oraz utwardzone place postojowo-parkingowe. Są też zakupione komputery i kserokopiarki. Zestawienie środków trwałych zawierają załączone tabele.
Zestawienie zawiera majątek gminy będący w użytkowaniu wszystkich jednostek i zakładów budżetowych gminy.
Zestawienie wartości całego mienia na dzień 31.12.2005 zostało ujęte w załączonej tabeli.

Zestawienie mienia komunalnego (214kB) excel


metryczka


Wytworzył: hanna gołębiewska (4 stycznia 2006)
Opublikował: Hania Gołębiewska (4 stycznia 2006, 14:44:24)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (29 maja 2009, 11:50:48)
Zmieniono: majątek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9285