Ogłoszenie - przetarg na dzierżawę gruntów rolnych


Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń
 NIP 888-29-59-601, REGON 910866821
tel. 054 284 66 17/, fax. 054 284 67 40/Sekretariat/,
internet:  www.chocen.pl, www.bip.chocen.pl,
e-mail:hanna.golebiewska@chocen.pl
Wójt Gminy Choceń
ogłasza
publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę:
 
- gruntów rolnych położonych w Lutoborzu oznaczonych numerem: 173/1 o pow. 1,9800 ha
 
Przeznaczenie nieruchomości według planu zagospodarowania przestrzennego:
Działka nr 173/1 położona jest w Lutoborzu, Gmina Choceń - nieruchomość jest zabudowana budynkami gospodarczymi, które nie wchodzą w przedmiot przetargu.
Dla terenu na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Choceń, teren ten stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oznaczony symbolem „R”.
Księga wieczysta:
WL1W/00013573/6 Sąd Rejonowy we Włocławku – Wydział VI Ksiąg wieczystych.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
 
Cena wywoławcza:
Grunty rolne o pow. 1,9800 ha  - 2 000,00 zł (roczna opłata z tytułu dzierżawy nieruchomości)
Cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele inne niż rolnicze. Dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze licytacji ustnej – kto da więcej za wydzierżawienie nieruchomości
 
Wadium: 10% ceny wywoławczej tj. 200,00 zł należy wnieść do dnia 08 listopada 2012 r. (w kasie Urzędu Gminy do godz. 15.00). Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Choceniu - Bank Spółdzielczy w Kowalu Nr 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w Choceniu, jeżeli oferent, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy w formie umowy w terminie ustalonym w zaproszeniu do jej zawarcia.
 
Do przetargu może przystąpić:
- każda osoba z wyjątkiem osób wymienionych w Regulaminie przetargu,
 
Regulamin wraz z ogłoszeniem dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie internetowej www.bip.chocen.pl  w sekcji ,,Nieruchomości’’.
 
Miejsce i termin przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4 – pok. Nr 3 dnia 12.11.2012 r., od godziny 10:00. Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej za dzierżawę gruntów rolnych. Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Zastrzega  się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 
Oględzin przedmiotu przetargu można dokonywać w dni robocze po uzgodnieniu terminu z osobą wyznaczoną do udzielania informacji.
Osoba do udzielania informacji:
Hanna Gołębiewska tel: 054 284-60-33,  e-mail:  hanna.golebiewska@chocen.pl

Regulamin przetargu (36kB) word
 

Wytworzył: Hanna Gołebiewska (11 października 2012)
Opublikował: Hania Gołębiewska (11 października 2012, 13:44:55)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (12 października 2012, 09:55:37)
Zmieniono: regon

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4201

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij