Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 315/2018
Wójta Gminy Choceń
z dnia 18 stycznia 2018


zmieniające Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla budżetu i Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie  art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2016 r. poz.1047 z późn.zm.) wprowadzam do Zarządzenia Wójta Gminy nr 59/11 z dnia 15 września 2011 roku  następujące zmiany:
§ 1
Załącznik nr 1 pkt. IV Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego – zasady amortyzacji ( umorzenia) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedmioty w okresie użytkowania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1 000,00 zł, odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów lub towarów.
Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozaksięgowo inspektor ds. Rady Gminy oraz specjalista ds. budownictwa i gospodarki komunalnej w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i podział osób za nie odpowiedzialnych.
2. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od  1 001,00 zł do 9 999,00 zł umarza się metodą uproszczoną, poprzez jednorazowy odpis w pełnej ich wartości w m-cu zakupu i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013-Pozostałe środki trwałe.
Kontrole i ewidencje tych przedmiotów prowadzi specjalista ds. budownictwa i gospodarki komunalnej w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania i podział osób za nie odpowiedzialnych.
Ponadto, bez względu na wartość jednorazowo umarza się:
1.       Książki i inne zbiory biblioteczne,
2.       Meble i dywany,
3.       Pozostałe środki trwałe ( wyposażenie umarza się w 100%).
3.Przedmioty o wartości równej lub wyższej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych i umarza metodą liniową raz w roku za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych- załącznik nr 1 z dnia 15 lutego 1992 roku. Umorzenia dokonuje się raz na koniec roku. Ewidencję środków trwałych ( oraz dokumentację źródłową dotyczącą wyceny środka trwałego) prowadzą pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przydzielony im majątek.
4.Wartosci niematerialne i prawne – o cenie jednostkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są umarzane według zasad i stawek amortyzacyjnych ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia dokonuje się raz na koniec roku. Ewidencję środków trwałych ( oraz dokumentację źródłową dotyczącą wyceny środka trwałego) prowadzą pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przydzielony im majątek.”
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy
Roman Nowakowski

Zarządzenie Nr 315/2018 (2807kB) pdf

Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (23 stycznia 2018, 12:40:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij