Strona główna  >  Zarządzenia

Zarządzenie nr 59/2011
Wójta Gminy Choceń
z dnia 15 września 2011


w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Choceniu


Na podstawie art.10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r/t.j.Dz.U. z 2009 r Nr 152,poz.1223 ze zm/ oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157,poz.1240 ze zm/ i§ 14,15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z 05.07.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kontr dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej/Dz.U.Nr 128,poz.861 / ,rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 .09.2010 w sprawie  zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U.  Nr 10 poz. 1375/  zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się jednolite zasady prowadzenia rachunkowości dla planów kont budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy  Choceń obejmujące wytyczne do prowadzenia polityki rachunkowości w Gminie Choceń/załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia/
§ 2
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Choceń do opracowania w oparciu  o w/w zasady zakładowego planu kont.
§ 3
Wprowadza się zakładowy plan Kont dla:
-budżetu Gminy Choceń jako organu finansowego zał nr.5 do niniejszego zarządzenia
-budżetu jednostkowego Urzędu zał. Nr 6 do niniejszego zarządzenia  oraz wykorzystania środków pochodzenia zagranicznego
§ 4
Wprowadza się zasady rachunkowości do prowadzenia ewidencji podatków i opłat Urzędu Gminy stanowiące zał.  Nr 3 do niniejszego zarządzenia
§ 5
Wprowadza się zasady i terminy sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych dla budżetu gminy stanowiące zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia
 
§ 6
 
Wykonanie zarządzenia powierz się Skarbnikowi Gminy
 
§ 7
 
Traci moc Zarządzenie Nr 91/05 Wójta Gminy  Choceń z dnia 10 maja 2005 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych, Gminy Choceń  oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych
 
§ 8
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski

Załącznik - Polityka rachunkowości (119kB) word

Opublikował: Hania Gołębiewska (19 września 2011, 14:17:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij