Uchwała nr XVIII/137/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń w roku szkolnym 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, 1680, 2197, 2248),

Uchwała nr XVIII/137/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń w roku szkolnym 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, 1680, 2197, 2248),Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Choceń w roku szkolnym 2020/2021 w celu obliczenia jednostkowego kosztu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
1) dla 1 litra benzyny bezołowiowej (E95)  – 4,14 zł;
2) dla 1 litra oleju napędowego (ON) – 4,19 zł;
3) dla 1 litra gazu propan – butan (LPG) – 1,88 zł.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Choceń.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/137/2020 (526kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 3220 z dnia 2020-06-26

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (29 czerwca 2020, 09:59:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108