Uchwała nr XVIII/130/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie : w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choceń za 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U.2020.713 t.j.) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XVIII/130/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie : w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Choceń za 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U.2020.713 t.j.) i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j. z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Choceń uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/130/2020 (458kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 czerwca 2020, 09:12:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117