Uchwała nr XVIII/131/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 t.j. z późniejszymi zmianami)

Uchwała nr XVIII/131/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 w związku z art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j.) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 t.j. z późniejszymi zmianami)Rada Gminy Choceń uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się Wójtowi Gminy Choceń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty i zamieszczeniu w BIP.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/131/2020 (426kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 czerwca 2020, 09:09:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 111