Uchwała nr XVIII/129/2020Rady Gminy Choceńz dnia 16 czerwca 2020w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń wotum zaufaniaNa podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Uchwała nr XVIII/129/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 16 czerwca 2020


w sprawie udzielenia wójtowi gminy Choceń wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)Rada gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia się udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Choceń.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVIII/129/2020 (390kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 czerwca 2020, 08:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113