Uchwała nr XVII/126/2020Rady Gminy Choceńz dnia 8 maja 2020w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy ChoceńNa podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

Uchwała nr XVII/126/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 8 maja 2020


w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Choceń

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Zatwierdza się zarządzenie porządkowe Wójta Gminy Choceń z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Nr 150/2020 w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych na terenie gminy Choceń.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia poprzez obwieszczenie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Choceniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choceń.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVII/126/2020 (454kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 2576 z dnia 2020-05-15

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 14:52:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146