Uchwała nr XVII/123/2020Rady Gminy Choceńz dnia 8 maja 2020w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Uchwała nr XVII/123/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 8 maja 2020


w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256).Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Stwierdza się, że skarga wniesiona przez Pana XXXXXXXXXXXXXXXX zam. XXXXXXXXXXXXXXXX, na działalność Wójta gminy Choceń jest niezasadna.

§ 2
O ocenie, że skarga jest niezasadna należy zawiadomić skarżącego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XVII/123/2020 (441kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 14:07:02)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (19 maja 2020, 14:24:43)
Zmieniono: zmiana tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 163