Uchwała nr XVI/121/2020Rady Gminy Choceńz dnia 25 lutego 2020w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815)

Uchwała nr XVI/121/2020
Rady Gminy Choceń
z dnia 25 lutego 2020


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815)Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
1.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń.
2.  Granice obszaru objętego uchwałą przedstawione zostały na załącznikach graficznych oznaczonych numerami 1 - 5.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Załącznik do Uchwała nr XVI/121/2020 (2209kB) word

Uchwała nr XVI/121/2020 (493kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (9 marca 2020, 12:08:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169