Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XIV/102/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020-2034

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U.2019.869 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U.2019.506 z późniejszymi zmianami).Rada Gminy postanawia :
 § 1
 
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choceń na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
 
§ 2
 
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
 
§ 3
 
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
3.Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w    § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.
 
§ 4
 
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Nr II/15/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2019-2034 z późniejszymi zmianami.
 
§ 5
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XIV/102/19 (578kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (14 stycznia 2020, 10:21:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij