Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XIII/99/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 6j ust. 3b i 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 169,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie były zbierane i odebrane w sposób selektywny - w wysokości 338,00 zł rocznie, za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
3. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się kilka domków letniskowych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 opłatę stanowi iloczyn ilości domków letniskowych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienionej w ust. 1 lub 2.
 
§ 2
Traci moc uchwała Rady Gminy Choceń nr IV/32/19 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 1447).
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń
 
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

UCHWAŁA NR XIII/99/19 (690kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 7088 z dnia 2019-12-10

Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 grudnia 2019, 08:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij