Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XIII/98/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 2 i art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),


uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Uchwała określa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
§ 2
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od ilości osób w gospodarstwie domowym.
 
§ 3
1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty od jednego gospodarstwa domowego za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym w następujący sposób:
Liczba osób w gospodarstwie domowym stawka za gospodarstwo, które segreguje odpady 1 osoba - 15 zł,  2 osoby - 30 zł,  3 osoby - 45 zł,  4 osoby - 60 zł, 5 osób - 75 zł, 6 osób - 90 zł,  7 i więcej osób - 105 zł 
2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie odpady komunalne były zbierane i odebrane w sposób nieselektywny w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym w następujący sposób: 1 osoba - 30 zł,  2 osoby - 60 zł, 3 osoby - 90 zł,  4 osoby - 120 zł, 5 osób - 150 zł 6 osób - 180 zł, 7 i więcej osób - 210 zł
 
§ 4
 Traci moc uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Choceń z dnia 6 marca 2019 w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 1446).
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń. 
 
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

UCHWAŁA NR XIII/98/19 (604kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 7087 z dnia 2019-12-10

Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 grudnia 2019, 08:53:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij