Strona główna  >  Uchwały  >  2019

Uchwała nr XIII/95/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 4 grudnia 2019


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, zm. z 2018 r., poz. 2244)


zarządza się co następuje:

§ 1 1.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Choceń
1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 495zł.;

b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 715zł.;
c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 935 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)      3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 935 zł.;
b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1155zł.;
c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1375 zł.;
4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 935zł.;
6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)     mniejszej niż 22 miejsca - 1155 zł.;
b)     równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1375zł.
§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy Choceń  z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

UCHWAŁA Nr XIII/95/19 (959kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 7085 z dnia 2019-12-10

Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (11 grudnia 2019, 08:41:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij