Uchwała nr XII/84/19 Rady Gminy Choceńz dnia 30 października 2019w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w Czerniewicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, zm. z 2017 r., poz. 1509, zm. 2018 r., poz. 2348, zm. z 2019 r., poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924),

Uchwała nr XII/84/19
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego w Czerniewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, zm. z 2017 r., poz. 1509, zm. 2018 r., poz. 2348, zm. z 2019 r., poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924),


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o pow. 93,93 m² położonego w Czerniewicach przy ul. Kowalskiej wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 53,68 m², udział w nieruchomości 14761/24036, w budynku stanowiącym własność Gminy Choceń w obrębie Czerniewice 1, Gmina Choceń dla którego w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta oznaczona nr WL1W/00009266/0 na działce oznaczonej nr 126 o łącznej pow. 0,1955 ha.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Jakób Dąbrowski

Uchwała nr XII/84/19 (483kB) pdf
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Agnieszka Świątkowska
Opublikował: Hanna Gołębiewska (5 listopada 2019, 15:58:23)

Ostatnia zmiana: Hanna Gołębiewska (5 listopada 2019, 16:23:12)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 159