Uchwała nr XX/150/2016Rady Gminy Choceńz dnia 22 listopada 2016w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2016 zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 121/16 z dnia 08 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/16 z dnia 03 marca 2016roku, Uchwała Rady Gminy Nr XVI/104/16 z dnia 17 marca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 142/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 145/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/111/16 z dnia 20 maja 2016 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 151/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 156/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/129/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 170/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 177/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 180/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 183/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 187/2016 z dnia 09 września 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/138/16 z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2016 z dnia 20 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/2016 z dnia 26 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 197/2016 z dnia 07 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 199/2016 z dnia 14 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 204/2016 z dnia 25 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 206/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2016 z dnia 03 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 209/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 211/2016 roku z dnia 21 listopada 2016 roku,

Uchwała nr XX/150/2016
Rady Gminy Choceń
z dnia 22 listopada 2016


w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.2016.1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2016 zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 120/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 121/16 z dnia 08 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 130/16 z dnia 03 marca 2016roku, Uchwała Rady Gminy Nr XVI/104/16 z dnia 17 marca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 142/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 145/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/111/16 z dnia 20 maja 2016 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 151/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 156/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/129/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2016 z dnia 05 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 170/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 177/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 180/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 183/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 186/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 187/2016 z dnia 09 września 2016 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/138/16 z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 189/2016 z dnia 20 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 192/2016 z dnia 26 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 195/2016 z dnia 29 września 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 197/2016 z dnia 07 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 199/2016 z dnia 14 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 204/2016 z dnia 25 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 206/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 207/2016 z dnia 03 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 209/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 210/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 211/2016 roku z dnia 21 listopada 2016 roku,Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1.       Dochody budżetu w wysokości  30 920 867,92  zł, z tego :
- dochody bieżące w wysokości   28 287 224,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości  2 633 643,38 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1.
2.       Wydatki budżetu w wysokości 31 058 136,90 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 27 073 498,14 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości  3 984 638,76 zł, zgodnie z załacznikiem nr 2 oraz wydatki na zadania zlecone załacznik nr 3.
3.       Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załacznikiem nr 4.
                                                                                                              §2                                                               
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr poz. 4394 z dnia 2016-12-05

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Piłatowska
Opublikował: Hania Gołębiewska (6 grudnia 2016, 09:39:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217