Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXIV/173/12
Rady Gminy Choceń
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2013-2028

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust .8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami).Rada Gminy postanawia :
 §1
 
Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Choceń na lata 2013-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały
 
§2
 
Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
 
§3
 
1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ( do wysokości 4.500.000 zł rocznie).
3.Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w    § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Lewandowicz
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Hania Gołębiewska (2 stycznia 2013, 10:41:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1144

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij