Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXIII/163/12
Rady Gminy Choceń
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie wprowadzenia ulg w podatku rolnym

Na podstawie art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dla gospodarstw rolnych, których obszar użytków rolnych:
a) nie przekracza 300 ha i na których jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 67 % podstawy obliczenia podatku rolnego.
 b) nie przekracza 300 ha i na których nie jest prowadzona konserwacja urządzeń wodno - melioracyjnych wprowadza się ulgę w podatku rolnym w wysokości 60 % podstawy obliczenia podatku rolnego.
2. Ulgi o których mowa w ust.1 a i b dotyczą również użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)
3. Ulgi o których mowa w ust. 1 a i b stosuje się na podstawie oświadczenia właściciela lub wykazu za rok ubiegły użytków rolnych objętych działaniem spółek wodnych.

§ 2. Ulgi ustalone w § 1 ust.1 a i b nie obejmują użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolnicze, a użytkowanych rolniczo.

§ 3. Ulgi o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowią pomoc de minimis, których udzielenie następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20.12.2007 r. i 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UEL 337/2007 z 21.12.2007; Dz. Urz. UEL 379/2006) z uwzględnieniem przepisów ustawy o pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 311).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Lewandowicz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3065 z dnia 2012-11-30

Opublikował: Hania Gołębiewska (3 grudnia 2012, 10:09:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1082

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij