Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXIII/164/12
Rady Gminy Choceń
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 1 , ust. 3 i ust. 4 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Choceń Nr II/12/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek,
zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,60 zł od 1 m2 powierzchni
 
 b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,40 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem sklasyfikowanych w lit. d),

d) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe, oznaczonych symbolem „B” 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

e) od budynków mieszkalnych lub ich części 0,33zł od 1 m2 powierzchni,

f) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 
h) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,00
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

i) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

j) od budynków letniskowych – 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

k) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki w części zajętej na cele mieszkalne w gospodarstwach
rolnych za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, grunty, budynki i budowle zajęte wyłącznie na prowadzenie
działalności statutowej w zakresie ochrony przeciw pożarowej.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane ze składowaniem nieczystości
stałych.
4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności statutowej w zakresie kultury, sportu i rekreacji.”

§ 2. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Lewandowicz
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3066 z dnia 2012-11-30

Opublikował: Hania Gołębiewska (3 grudnia 2012, 10:06:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1254

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij