Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXIII/167/2012
Rady Gminy Choceń
z dnia 27 listopada 2012


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Badzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz ze strefą ochronną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887,Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.)uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XX/151/2012 Rady Gminy Choceń z dnia 28 września 2012 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Badzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz ze strefą ochronną.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo    przyjęty na terenie gminy Choceń.


Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Lewandowicz
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Hania Gołębiewska (3 grudnia 2012, 09:25:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1298

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij