Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwała nr XXIII/169/12
Rady Gminy Choceń
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2012 r. poz. 647, 951)uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  wybranych obszarów gminy Choceń w miejscowościach: Borzymie, Niemojewo, Janowo, Bodzanówek, Zakrzewek, Bodzanowo, Choceń.
2.                  Granice obszaru objętego planem oznaczone są na mapach stanowiących załączniki graficzne do uchwały Nr 1 - Nr 5.
3.                  Opracowywanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następować będzie dla obszarów - określonych w załącznikach graficznych Nr 1 - Nr 5 do uchwały.
§ 2. Opracowanie obejmuje problematykę wskazaną w art. 15 ust. 2-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2012r. poz. 647, 951).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choceń.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo   przyjęty na terenie gminy Choceń.Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Lewandowicz

Załącznik nr 1 do uchwały (1661kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opublikował: Hania Gołębiewska (3 grudnia 2012, 09:21:11)

Ostatnia zmiana: Hania Gołębiewska (7 grudnia 2012, 08:57:59)
Zmieniono: zal

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1037

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij