Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 21 - 30 (z 667) starsze karty »
numer wpisu:

3

data: 10 sierpnia 2018
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami Sikorskiego, Jagiełły, Polną i Kazimierza Wielkiego w Choceniu.
zamawiający: Gmina Choceń
wykonawca: AT Solid Sp z o.o.
miejsce przechowywania: Gmina Choceń

numer wpisu:

2

data: 9 sierpnia 2018
zakres przedmiotowy: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Choceń
zamawiający: Gmina Choceń
wykonawca: Biuro Projektowe Gis-Plan
miejsce przechowywania: Gmina Choceń

numer wpisu:

1

data: 7 sierpnia 2018
zakres przedmiotowy: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Choceń
zamawiający: Gmina Choceń
wykonawca: Biuro Projektowe Gis-Plan
miejsce przechowywania: Gmina Choceń

numer wpisu:

L.dz.19/2017/2

data: 10 lipca 2017
zakres przedmiotowy: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Choceń: Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń"
dane
wnioskodawcy:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: RDOŚ w Bydgoszczy

numer wpisu:

L.dz.19/2017/1

data: 20 czerwca 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Choceń: Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń".
dane
wnioskodawcy:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Choceń

numer wpisu:

L.dz. 15.1/2017

data: 10 kwietnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja umarzająca dla zadania Budowa targowiska w Choceniu
nazwa
podmiotu:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Choceń

numer wpisu:

L.dz. 12/2017

data: 16 marca 2017
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Choceniu".
dane
wnioskodawcy:
"RaaF" Rafał Skorupa
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Choceń

numer wpisu:

L.dz. 15/2017

data: 15 marca 2017
zakres przedmiotowy: wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: Budowa targowiska w Choceniu
dane
wnioskodawcy:
Raaf Rafał Skorupa
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Choceń

numer wpisu:

L.dz. 9.1.2017

data: 24 lutego 2017
zakres przedmiotowy: decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Choceń
nazwa
podmiotu:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Choceń

numer wpisu:

L.dz. 9.2017

data: 22 lutego 2017
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Choceń
dane
wnioskodawcy:
Wójt Gminy Choceń
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Choceń

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 21 - 30 (z 667) starsze karty »