Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 669) starsze karty »
numer wpisu:

12

data: 26 czerwca 2020
zakres przedmiotowy: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń.
zamawiający: Gmina Choceń
wykonawca: GIS- Plan
miejsce przechowywania: Gmina Choceń

numer wpisu:

L.dz.7/2019.2020

data: 26 marca 2020
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Choceń"
nazwa
podmiotu:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

numer wpisu:

11

data: 20 marca 2020
zakres przedmiotowy: Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Choceń, Gmina Choceń.
zamawiający: Gmina Choceń
wykonawca: GIS- Plan
miejsce przechowywania: Gmina Choceń

numer wpisu:

L.dz. 6/2020

data: 9 marca 2020
zakres przedmiotowy: opinia, że dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji gminy Choceń" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
nazwa
podmiotu:
Gmina Choceń
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

numer wpisu:

L.dz.2.1.2020

data: 8 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich do głębokości 80,0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h na działce nr 210/1 w Woli Nakonowskiej
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Sylwia Jabłońscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

numer wpisu:

L.dz. 2.3.2020

data: 8 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich do głębokości 80,0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h na działce nr 210/1 w Woli Nakonowskiej
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Sylwia Jabłońscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

numer wpisu:

L.dz. 2.2.2020

data: 8 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich do głębokości 80,0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h na działce nr 210/1 w Woli Nakonowskiej
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Sylwia Jabłońscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

numer wpisu:

L.dz. 2.1.2020

data: 8 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich do głębokości 80,0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h na działce nr 210/1 w Woli Nakonowskiej
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Sylwia Jabłońscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

numer wpisu:

L.dz. 1.3.2020

data: 8 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich do głębokości 80,0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h na działce nr 139/4 w Wilkowicach
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Sylwia Jabłońscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

numer wpisu:

L.dz. 1.1.2020

data: 8 stycznia 2020
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich do głębokości 80,0 m, o wydajności do Q=25,0 m3/h na działce nr 139/4 w Wilkowicach
dane
wnioskodawcy:
Jarosław Sylwia Jabłońscy
miejsce przechowywania: Urząd Gminy w Choceniu

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 669) starsze karty »