Ogłoszenie – wyniki konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu17.09.2019

Ogłoszenie – wyniki konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu

17.09.2019


Na podstawie § 5 ust. 2 uchwały nr XV/85/08 Rady Gminy Choceń z dnia 24 stycznia 2008 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Choceń, niniejszym informujemy, że zakończono konsultacje z mieszkańcami.
Zgodnie z podjętą uchwałą nr VII/50/19  Rady Gminy Choceń z dnia 28 maja 2019 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choceniu, konsultacje przeprowadzono zgodnie z dyspozycją w/w uchwały. Konsultacje ograniczono na terenie Gminy Choceń do części ul. Włocławskiej (do mieszkańców, odcinka przewidzianego do zmiany). Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były osoby zamieszkujące na stałe. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez wysłanie listów - dostarczono 2 zawiadomienia.
Wyniki konsultacji:
Jeden z uczestników konsultacji w dniu 24 czerwca br., czyli w okresie objętym konsultacjami, w Urzędzie Gminy w Choceniu wyraził ustnie swój głos na nie w tej sprawie.
Zgodnie z uchwałą nr XV/85/08 z dnia 24 stycznia 2008 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Choceń, konsultacje zarządza Rada Gminy i mają one charakter opiniodawczy i ich wynik nie wiąże organów gminy.
 
Choceń, dn. 17 września 2019 r.
 
Sekretarz Gminy
Agnieszka Świątkowska

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Świątkowska (17 września 2019)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (18 września 2019, 08:22:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90