OGŁOSZENIE WYNIKÓW22.02.2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

22.02.2019

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Choceń w 2019 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu pod nazwą:
 
UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
NA TERENIE GMINY CHOCEŃ W 2019 R.
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy i art. 28 z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2017 poz. 1463 ze zm.)
 
 Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy Choceń w 2019 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu pn. UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU NA TERENIE GMINY CHOCEŃ W 2018 R.
 
Wybrana została oferta:
 
Gminnego Towarzystwa Sportowego „Unia” Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
 
Przyznano dotacje w kwocie: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)
 
 Choceń, dn. 22.02.2019 r.
 
  Uwaga: Nie przewiduje się postepowania odwoławczego od decyzji Komisji Konkursowej.

metryczka


Wytworzył: Kamil Klejba (22 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Bełkowski (22 lutego 2019, 12:29:31)

Ostatnia zmiana: Szymon Bełkowski (22 lutego 2019, 12:30:09)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 107