Strona główna   >  Aktualności

Ogłoszenie

03.10.2018

Projekt

UCHWAŁA NR XXXIX/…./18
RADY GMINY CHOCEŃ
z dnia … października 2018 r.
w sprawie zmiany statutów sołectw
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 7 ust. 2 Uchwały nr XLIII/161/06 Rady Gminy Choceń z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy.
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1
1.      W załączniku nr 1 statut sołectwa Bodzanówek, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
2.      W załączniku nr 2, statut sołectwa Janowo, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
3.      W załączniku nr 3, statut sołectwa Bodzanowo, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
4.      W załączniku nr 4, statut sołectwa Lutobórz, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
5.      W załączniku nr 5, statut sołectwa Szczutkowo, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
6.      W załączniku nr 6, statut sołectwa Ząbin, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
7.      W załączniku nr 7, statut sołectwa Wilkowiczki, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
8.      W załączniku nr 8, statut sołectwa Wilkowice, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
9.      W załączniku nr 9, statut sołectwa Czerniewice I, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa, zastępcy sołtysa i rady sołeckiej trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
10.  W załączniku nr 10, statut sołectwa Czerniewice II, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
11.  W załączniku nr 11, statut sołectwa Wola Nakonowska, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
12.  W załączniku nr 12, statut sołectwa Grabówka, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
13.  W załączniku nr 13, statut sołectwa Nakonowo Stare, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
14.  W załączniku nr 14, statut sołectwa Kuźnice, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
15.  W załączniku nr 15, statut sołectwa Śmiłowice Pustki, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
16.  W załączniku nr 16, statut sołectwa Śmiłowice, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
17.  W załączniku nr 17, statut sołectwa Wichrowice I, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
18.  W załączniku nr 18, statut sołectwa Wichrowice II, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
19.  W załączniku nr 19, statut sołectwa Krukowo, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
20.  W załączniku nr 20, statut sołectwa Olganowo, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
21.  W załączniku nr 21, statut sołectwa Siewiersk, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
22.  W załączniku nr 22, statut sołectwa Borzymowice, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
23.  W załączniku nr 23, statut sołectwa Borzymie, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
24.  W załączniku nr 24, statut sołectwa Niemojewo, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
25.  W załączniku nr 25, statut sołectwa Choceń, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
26.  W załączniku nr 26, statut sołectwa Jarantowice, do uchwały nr III/23/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie zmiany statutów sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
27.  W załączniku nr 1, statut sołectwa Skibice, do uchwały nr III/22/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie podziału sołectwa Szatki i utworzenia dwóch nowych sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
28.  W załączniku nr 2, statut sołectwa Szatki, do uchwały nr III/22/03 Rady Gminy Choceń z dnia 11 lutego 2003 r., w sprawie podziału sołectwa Szatki i utworzenia dwóch nowych sołectw, w § 8 ust. 4, wprowadza się następujące zmiany: „4. Kadencja sołtysa i jego zastępcy trwa pięć lat licząc od dnia wyborów”.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kolejnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
Przedkłada się do uchwalenia zmianę statutu sołectw gminy Choceń. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy i wójta dlatego zasadne jest również wydłużenie kadencji dla sołtysów, zastępców i rady sołeckiej w Czerniewicach I do 5 lat.
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym statut sołectwa podlega konsultacjom
z mieszkańcami sołectwa i w związku z tym takie same zasady stosuje się do zmiany statutu. Zmiana statutu została przekazana sołtysom wszystkich sołectw do konsultacji.
 

Wytworzył: Agnieszka Świątkowska (3 października 2018)
Opublikował: Hanna Gołębiewska (3 października 2018, 09:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij